W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Olszewo-Borki

ul. Wł. Broniewskiego 13
07-415 Olszewo-Borki

tel. 29 761 31 07, 29 761 31 23, 29 761 31 82, 29 761 32 61

fax 29 643 20 74

e-mail: sekretariat@olszewo-borki.pl

NIP: 758-17-23-263
REGON: 000548301

Uchwały Rady

RSS
uchwała nr: LXIX/413/24
uchwała nr LXIX/413/24
jakiego organu Rady Gminy Olszewo-Borki
z dnia
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXIX/412/24
uchwała nr LXIX/412/24
jakiego organu Rady Gminy Olszewo-Borki
z dnia
w sprawie sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszewo-Borki na lata 2024-2040
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXVIII/411/24
uchwała nr LXVIII/411/24
jakiego organu Rady Gminy Olszewo-Borki
z dnia
w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone w formie usług sąsiedzkich, usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXVII/410/23
uchwała nr LXVII/410/23
jakiego organu Rady Gminy Olszewo-Borki
z dnia
w sprawie sprawie wniesienia skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie na Postanowienie Nr 160/2023 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I z dnia 22 grudnia 2023 r. o znaku DOS.5242.7.2023 w sprawie podziału Gminy Olszewo-Borki na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXVII/409/23
uchwała nr LXVII/409/23
jakiego organu Rady Gminy Olszewo-Borki
z dnia
zmieniająca uchwałę nr nr LXVI/402/23 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie utworzenia Klubu Seniora Nowej Wsi
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXVII/408/23
uchwała nr LXVII/408/23
jakiego organu Rady Gminy Olszewo-Borki
z dnia
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXVII/407/23
uchwała nr LXVII/407/23
jakiego organu Rady Gminy Olszewo-Borki
z dnia
w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszewo-Borki na lata 2023-2040
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXVI/406/23
uchwała nr LXVI/406/23
jakiego organu Rady Gminy Olszewo-Borki
z dnia
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w Sołectwach na terenie gminy Olszewo-Borki
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXVI/405/23
uchwała nr LXVI/405/23
jakiego organu Rady Gminy Olszewo-Borki
z dnia
w sprawie w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Olszewo-Borki na 2024 rok
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXVI/404/23
uchwała nr LXVI/404/23
jakiego organu Rady Gminy Olszewo-Borki
z dnia
w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Olszewo-Borki na 2024 rok
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXVI/403/23
uchwała nr LXVI/403/23
jakiego organu Rady Gminy Olszewo-Borki
z dnia
w sprawie sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla gminy Olszewo-Borki na lata 2022-2025” za okres kwiecień 2022 - grudzień 2023
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXVI/402/23
uchwała nr LXVI/402/23
jakiego organu Rady Gminy Olszewo-Borki
z dnia
w sprawie utworzenia Klubu ,,Senior+!’ w Nowej Wsi
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXVI/401/23
uchwała nr LXVI/401/23
jakiego organu Rady Gminy Olszewo-Borki
z dnia
w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Olszewo-Borki na lata 2024-2028
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXVI/400/23
uchwała nr LXVI/400/23
jakiego organu Rady Gminy Olszewo-Borki
z dnia
w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 - 2028 na terenie gminy Olszewo-Borki
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXVI/399/23
uchwała nr LXVI/399/23
jakiego organu Rady Gminy Olszewo-Borki
z dnia
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie zasiłku celowego w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 - 2028 w gminie Olszewo-Borki
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXVI/398/23
uchwała nr LXVI/398/23
jakiego organu Rady Gminy Olszewo-Borki
z dnia
w sprawie przyjęcia programu osłonowego z zakresu pomocy społecznej „Posiłek w szkole i w domu” w gminie Olszewo-Borki na lata 2024 - 2028
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXVI/397/23
uchwała nr LXVI/397/23
jakiego organu Rady Gminy Olszewo-Borki
z dnia
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Olszewo-Borki na lata 2024-2026
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXVI/396/23
uchwała nr LXVI/396/23
jakiego organu Rady Gminy Olszewo-Borki
z dnia
w sprawie określenia warunków korzystania z przystanków komunikacji na terenie Gminy Olszewo-Borki
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXVI/395/23
uchwała nr LXVI/395/23
jakiego organu Rady Gminy Olszewo-Borki
z dnia
zmieniająca uchwałę w spr. określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz sposobu świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXVI394/23
uchwała nr LXVI394/23
jakiego organu Rady Gminy Olszewo-Borki
z dnia
w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2024 rok
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXVI/393/23
uchwała nr LXVI/393/23
jakiego organu Rady Gminy Olszewo-Borki
z dnia
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszewo-Borki na lata 2024-2040
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXVI/392/23
uchwała nr LXVI/392/23
jakiego organu Rady Gminy Olszewo-Borki
z dnia
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXVI/391/23
uchwała nr LXVI/391/23
jakiego organu Rady Gminy Olszewo-Borki
z dnia
zmieniająca uchwałę w spr. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszewo-Borki na lata 2023-2040
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXVI/390/23
uchwała nr LXVI/390/23
jakiego organu Rady Gminy Olszewo-Borki
z dnia
w sprawie emisji obligacji komunalnych
zmieniająca uchwałę nr LXII/371/23,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXV/389/23
uchwała nr LXV/389/23
jakiego organu Rady Gminy Olszewo-Borki
z dnia
w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Olszewo-Borki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”
status uchwały obowiązująca