Godziny przyjęć interesantów Urzędu Gminy Olszewo – Borki:

poniedziałek, wtorek, środa, piątek w godz. 8:00 – 16:00

czwartek w godz. 8:00 - 17:00


Wójt Gminy Olszewo – Borki przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków 

w każdy czwartek w godz. 9:00 – 16:30

Zapisy interesantów do Wójta Gminy Olszewo-Borki pod nr telefonu 505 778 625