logo

Statystyki odwiedzin
 Liczba   Tytuł
9630   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
6498   Zarządzenia Wójta z 2015 roku
5000   Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego
4604   2015
4448   Urząd Gminy Olszewo - Borki
4125   Zarządzenia Wójta z 2019 roku
3745   Nabór na wolne stanowisko - pomoc administracyjna w Referacie Inwestycji Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa
3509   Wybory Samorządowe 2018
3488   Miejscowy Plan Zagospodarowania
3286   Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Olszewo - Borki
3071   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds księgowości budżetowej
2838   Zarządzenia Wójta z 2018 roku
2674   Otwarty konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania budynku na cele GOK-u
2664   Nabór na wolne stanowisko - referent ds kultury i turystyki
2609   Wójt Gminy Olszewo-Borki
2536   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds organizacyjnych
2443   Zarządzenia Wójta z 2016 roku
2434   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. obywatelskich
2345   Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Olszewie-Borkach
2276   Zarządzenia Wójta z 2012 roku
2276   Zarządzenia Wójta z 2017 roku
2268   Praktyki studenckie w Urzędzie Gminy
2240   Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 700.000 zł z przeznaczeniem na budowę gimnazjum z salą sportową w Olszewie-Borkach
2215   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. księgowości budżetowej-
2091   Ogłoszenie o przetargu na przebudowę drogi gminnej w msc. Nożewo
2052   Nabór na wolne stanowisko pracy - pracownik socjalny
2029   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze referenta d/s księgowości budżetowej
2002   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik USC
1996   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
1948   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. ochrony środowiska
1855   Druki do pobrania
1841   Zarządzenia Wójta z 2010 roku
1819   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds promocji i rozwoju gminy
1759   Zarządzenia Wójta z 2011 roku
1737   Zarządzenia Wójta z 2007 roku
1714   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze referent ds. organizacyjnych
1674   Zarządzenia Wójta z 2014 roku
1666   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds. organizacyjnych
1664   Regulamin Urzędu
1649   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. budownictwa i gospodarki przestrzennej
1634   Zarządzenia Wójta z 2009 roku
1631   Wójt Gminy Olszewo-Borki i Przewdoniczący Rady
1626   Zarządzenia Wójta z 2013 roku
1616   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
1615   Oświadczenia Radnych Rady Gminy Olszewo -Borki
1610   Statut Gminy
1592   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent d/s prowadzenia kasy i rozliczeń za wodę i kanalizację
1561   Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Olszewie-Borkach
1524   Zarządzenia Wójta z 2008 roku
1497   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
1482   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent d/s promocji i rozwoju gminy
1481   Ogłoszenie o przetargu ograniczonym na budowę przyłączy w msc. Nowa Wieś
1476   Struktura stanowisk
1456   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent d/s funduszy strukturalnych
1422   Uchwąła w sprawie deklaracji na podatek od nieruchomości
1394   Wójt Gminy Olszewo-Borki i Przewdoniczący Rady
1385   Konta bankowe
1375   Położenie gminy mapa
1370   Uchwała Plan
1353   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
1348   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
1337   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds obsługi serwisu internetowego
1311   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. drogownictwa w Referacie Inwestycji Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa
1295   Uchwała - podatek od nieruchomości
1294   Przetrag nieograniczony
1290   II Plan Rozwoju Lokalnego 2004-2006
1286   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik Referatu Oświaty i Spraw Obywatelskich
1276   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor d/s promocji i rozwoju gminy
1243   Uchwała w sprawie podatku od środków transportu
1239   Samodzielnego stanowiska pracy ds. rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska
1234   Komunikat - druki do pobrania
1226   Opłata administracyjna
1218   Budowa sieci wodociągowej w Nowej Wsi - etap II
1215   Budżet na rok 2004
1195   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
1178   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
1158   Konkurs na stanowisko dyrektora Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Olszewie – Borkach
1156   Rozbudowa, remont i wyposażenie kuchni i stołówki i Szkole Podstawowej w Nowej Wsi
1148   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
1121   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
1115   2018
1113   Budowę sieci wodociągowej w miejscowości Grabowo gm. Olszewo-Borki
1112   Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Olszewie-Borkach
1110   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
1109   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
1103   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
1096   XVI Sesja Rady Gminy z 23 lutego 2005 roku
1089   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik Referatu Rozwoju Lokalnego i Promocji
1087   Modernizacja i wyposażenie sali sportowej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Olszewie - Borkach
1087   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
1079   Ogłoszenie o przetargu na budowę kanalizacji w msc. Nowa Wieś
1077   Przetarg nieograniczony
1069   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
1065   XVIII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach
1062   Wójt Gminy Olszewo - Borki inż. Wiesław Opęchowski
1060   Zawiadomienia na sesje 2014 rok
1059   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
1059   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
1058   Sekretarz Gminy
1051   Nieograniczony przetarg pisemny
1050   Oświadczenia Radnych Rady Gminy Olszewo -Borki
1049   UCHWAŁA w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Olszewo-Borki na 2005 rok oraz wprowadzenia zwolnień
1048   Sekretarz Gminy
1047   Przebudowa drogi gminnej Zabrodzie – Antonie – Łazy – Siarki w ramach aktywizacji społeczno – gospodarczej wsi
1045   Adaptacja mostu towarzyszącego BLG-67 dla potrzeb budowanego mostu drogowego w ciągu drogi gminnej przez rzekę Omulew w msc. Białobrzeg Dalszy
1034   Nabór na stanowisko: Kierownik w Dziennym Domu Senior+
1033   Przetarg nieograniczony
1032   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
1023   Wójt Gminy Olszewo-Borki i Przewdoniczący Rady
1022   XXX Sesja Rady Gminy z dnia 30 czerwca 2006 roku
1021   Uchwała - umarzanie zaległości innych niż niepodatkow
1020   Informacja o składzie Gminej Komisji Wyborczej w Olszewo-Borkach
1019   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
1018   Radca Prawny
1017   XVII Sesja Rady Gminy z 7 kwietnia 2005 roku
1009   Przebudowa ciągów drogowych w Olszewie-Borkach
1008   Regulamin utrzymania czystości i porządku
1005   Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Sekretarz Gminy
1003   Budżet 2010
993   Obwieszczenia
991   2016
988   Przetarg siec wodociągowa
987   Zagospodarowanie terenu przy ulicy Broniewskiego w Olszewie – Borkach
985   2017
983   WYMIANA DACHU NA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NOWEJ WSI
983   Rok 2014 początek kadencji
979   Przetarg nieograniczony na dostawę podstawowego sprzętu i odzieży ochronnej dla OSP w Olszewie-Borkach
978   UCHWAŁA w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Olszewo-Borki na 2006 rok oraz wprowadzenia zwolnień
977   XVIII Sesja Rady Gminy z 28 kwietnia 2005 roku
976   Przetarg nieograniczony
976   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
974   Uchwały zmieniające statut w roku 2007
970   Oświadczenia majątkowe Kierowników Jednostek Organizacyjnych
966   UCHWAŁA Nr XIV/99/04 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 1 grudnia 2004 roku
966   Załatwianie spraw
956   Przetrag nieograniczony
955   Wyniki głosowania na Wójta Gminy Olszewo-Borki
952   XXVI Sesja Rady Gminy z 15 lutego 2006 roku
951   Przetarg nieograniczony
949   Przetrag nieograniczony
949   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds księgowości budżetowej
945   Przetarg nieograniczony na dostawę zestawu ratowniczego ratownictwa technicznego dla OSP w Nowej Wsi
945   Budżet gminy na rok 2006
943   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
942   Przetarg nieograniczony
935   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
934   XXV Sesja Rady Gminy z 28 grudnia 2005 roku
933   Przetarg nieograniczony
932   XXVII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy z 8 marca 2006 roku
927   XXVIII Sesja Rady Gminy z dnia 19 kwietnia 2006r.
924   XIX Sesja Rady Gminy z 1 czerwca 2005 roku
922   XXIV Sesja Rady Gminy z dnia 28 listopada 2005 roku
922   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
920   Przetarg nieograniczony
920   Przetarg nieograniczony
919   Przetarg nieograniczony
918   Przetarg nieograniczony
918   Przetarg nieograniczony
916   Rok 2011
915   Komunikat - druki do pobrania
915   Przetarg nieograniczony
913   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
909   XII Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 5 września 2007 roku
907   Przetarg nieograniczony
903   Wójt Gminy Olszewo-Borki i Przewdoniczący Rady
897   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
896   Budżet 2011
896   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
895   Zakup i dostawa lamp oświetlenia ulicznego w celu modernizacji istniejącej infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Olszewo-Borki
895   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
892   Przetarg nieograniczony
891   Wójt Gminy Olszewo-Borki i Przewdoniczący Rady
889   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
886   pismo przewodnie oświadczenia radnych 2005
885   Rok 2007
884   XXIII Sesja Rady Gminy z 9 listopada 2005 roku
878   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
875   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
873   Rok 2018
872   Przetarg nieograniczony
867   IV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy z dnia 27 grudnia 2006 roku
867   Wójt Gminy Olszewo-Borki i Przewdoniczący Rady
863   Przetarg nieograniczony
861   Rok 2006
859   I Sesja Rady Gminy z dnia 27 listopada 2006r.
859   UCHWAŁA Nr XXVII/177/06 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 8 marca 2006 roku
859   VI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy z dnia 20 marca 2007 roku
856   Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego
856   Program Ochrony Środowiska Gminy Olszewo-Borki do roku 2011 wraz z Planem Gospodarki Odpadami
854   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
854   Oświadczenie majątkowe dwa miesiące przed końcem kadencji
854   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
851   Budżet 2013
850   Bieżące utrzymanie i remonty dróg na terenie gminy Olszewo-Borki
849   Uchwały podatkowe na 2013 rok
848   XXXII Sesja Rady Gminy z dnia 25 października 2006 roku
848   Przetarg nieograniczony
846   Dyrektorzy Szkół Podstawowych
845   Przetarg nieograniczony
836   Przetarg nieograniczony
834   Informacja z wykonania Budżetu Gminy za I kwartał 2006
831   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
830   II Sesja Rady Gminy z dnia 04 grudnia 2006r.
830   Sekretarz Gminy
829   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
828   Rok 2014
827   III Sesja Rady Gminy z dnia 13 grudnia 2006r.
826   XXXI Sesja Rady Gminy z dnia 06 września 2006 roku
825   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
825   Przebudowa drogi gminnej żwirowej na bitumiczna w msc. Rżaniec.
825   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
821   Wójt Gminy Olszewo-Borki i Przewdoniczący Rady
819   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
819   I Kurpiowski Rodzinny Rajd Rowerowy
819   Przetarg nieograniczony
818   Rada Gminy Olszewo-Borki
815   Przetarg nieograniczony
815   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
814   Dostawa fabrycznie nowego 9-cio miejscowego samochodu osobowego (mikrobusu) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych
814   Przetarg nieograniczony
814   Zespół Obsługi Szkół i Przedszoli
813   Uchwały zmieniające statut w roku 2003
813   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
811   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
810   Budżet 2012
808   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
807   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
806   Uchwały zmieniające statut w roku 2005
805   Przetarg nieograniczony
804   Wyniki ponownego głosowania na Wójta Gminy Olszewo-Borki
804   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
803   Wójt Gminy Olszewo-Borki i Przewdoniczący Rady
802   OGŁOSZENIE O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.00 EURO
801   Budżet 2009
801   Dyrektorzy Przedszkoli
800   Dyrektorzy Gimnazjów
800   Przetarg nieograniczony
800   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
799   Budżet 2017
798   Wójt Gminy Olszewo-Borki i Przewdoniczący Rady
796   V Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 7 lutego 2007 roku
796   Uchwały zmieniające statut w roku 2004
796   Przetarg nieograniczony
795   Budżet 2008
794   XXX Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 18 marca 2009 roku
794   Nabór na stanowisko: Psycholog w Dziennym Domu Senior+
792   Wójt Gminy Olszewo-Borki i Przewdoniczący Rady
791   Przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu - budowa gimnazjum z salą gimnastyczną
790   Dostawa fabrycznie nowego 9-cio miejscowego samochodu osobowego (mikrobusu) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych
789   Zawiadomienieo uniewaznieniu przetargu na kredyt bankowy
788   Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi
785   Informacje
784   Oświadczenie majatkowe Wójta Gminy
782   Oświadczenie majątkowe Przewodniczący Rady Gminy
781   Oświadczenie majątkowe Przewodniczący Rady Gminy
781   Budowa sieci wodociągowej w Nowej Wsi
779   obwieszczenie o kandydatach na radnych
779   Przewozy szkolne uczniów Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Przedszkola w Olszewie Borkach.
778   Wykaz jednostek zajmujących się odbieraniem odpadów komunalnych
778   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
777   XXXIX Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 2 grudnia 2009 roku
777   X Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 22 czerwca 2011 roku
776   VIII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 26 kwietnia 2007 roku
775   Dostawa opału na sezon grzewczy 2009/2010 dla placówek oświatowych na terenie Gminy Olszewo-Borki
775   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
772   Przebudowa drogi gminnej żwirowej na bitumiczna w msc. Rataje - Grabówek.
772   Sekretarz Gminy
772   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
771   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
770   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
770   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
770   Rok 2017
768   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
767   Dostawa artykułów biurowych i akcesoriów komputerowych dla UG w Olszewie-Borkach
765   Uchwała w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
764   Rok 2008
764   Przetarg nieograniczony
764   Dyrektorzy Szkół Podstawowych
761   OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 60000 EURO
761   Przetarg nieograniczony na bankową obsługę budżetu Gminy Olszewo – Borki
761   Rok 2011
760   GCI
758   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
757   Rok 2010
751   OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
751   Przebudowa drogi gminnej Kruki - Łazy w km 0+000 do km 1+100
750   Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty za I kwartał 2009r
749   Kadencja Rady Gminy Olszewo-Borki 2006-2010
749   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds drogownictwa
748   VII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 16 kwietnia 2007 roku
748   Przetarg nieograniczony
748   Przetarg nieograniczony
748   Przetarg nieograniczony
747   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
747   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
746   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
743   Przewodniczący Rady Gminy
743   Rok 2009
743   Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
742   Ogłoszenie poniżej 60.00 EURO
742   Budżet 2015
741   obwieszczenie o kandydatach na wójta
741   XL Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 30 grudnia 2009 roku
741   Rok 2018 - Oświadczenie majątkowe dwa miesiące przed końcem kadencji
740   Przetrag nieograniczony
739   XXIX Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 28 stycznia 2009 roku
739   LII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 27 paźdzernika 2010 roku
739   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
739   III Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 29 grudnia 2010 roku
738   Ogłoszenie o zawarciu umowy
738   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
737   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
737   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
736   Sekretarz Gminy
736   Przetarg nieograniczony
736   XXVII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 listopada 2012 r.
735   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
734   Rok 2010 początek kadencji
734   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
734   Rok 2013
732   Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dal Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrołęce
732   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
732   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
732   Rok 2015
730   Przetarg nieograniczony
729   XXVI Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 26 listopada 2008 roku
729   Przetarg nieograniczony
728   Sekretarz Gminy
727   XV Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 5 grudnia 2007 roku
727   LI Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 8 września 2010 roku
727   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds drogownictwa
726   Przetarg nieograniczony
726   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
724   XVI Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 28 grudnia 2011 roku
724   Kontrole zarządcze
724   Wójt Gminy Olszewo-Borki i Przewdoniczący Rady
724   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
723   Przetarg nieograniczony
723   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
722   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
721   XIII Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 26 września 2007r
721   XXXII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 29 kwietnia 2009 roku
721   Przetarg nieograniczony
721   Rok 2017
720   Sekretarz Gminy
720   Przetarg nieograniczony
719   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
716   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
716   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
716   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
716   2014
715   Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Grabniku, Gmina Olszewo-Borki-etap I
715   Wykaz Osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udziel. ulg, odroczeń, umorzeń lub roz. spłatę na raty na 2006r
715   Rok 2012
712   UCHWAŁA Nr III/6/06 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Olszewo - Borki oraz wprowadzenia zwolnień na 2006 rok
712   Ogłoszenie o wyniku postępowania
712   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
711   Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli
711   Uchwały podatkowe na 2012 rok
709   Przetarg nieograniczony poniżej 60.000 EURO
709   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
709   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
709   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
708   Wykonanie budżetu gminy za I kwartał 2007r
708   Konkurs wiedzy pożarniczej
708   XX Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 23 kwietnia 2008 roku
708   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - zapytanie o cenę
707   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
706   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
706   Sekretarz Gminy
706   Budżet 2014
705   X Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 27 czerwca 2007 roku
705   Sekretarz Gminy
704   Przetarg nieograniczony
704   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
704   Uchwały podatkowe na 2016 rok
701   Dyrektor Biblioteki Gminnej
701   Ogłoszenie o zawarciu umowy na wymianę dachu w msc. Nowa Wieś
701   Ogłoszenie o wyniku postępowania
701   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
701   Program Rewitalizacji dla Gminy Olszewo Borki 2017-2023
700   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
699   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
699   Rok 2019
698   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
698   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
698   XLVII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 25 czerwca 2010 roku
697   XLIV Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 26 kwietnia 2010 roku
697   Dyrektorzy Szkół Podstawowych
696   Zawiadomienia na komisje 2008 rok
696   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
695   Przetarg nieograniczony
695   Nabór na stanowisko: Rehabilitanta - Fizjoterapeuty w Dziennym Domu
693   Przetarg nieograniczony
693   Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
693   XII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 24 sierpnia 2011 roku
693   Przetarg nieograniczony
693   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
692   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
691   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
690   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
689   Wykaz udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty za III kwartał 2007 roku
689   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
689   Rok 2015
688   Remonty bieżące dróg gminnych
688   XVII Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 16 stycznia 2008 roku
688   XLVI Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 26 maja 2010 roku
688   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
687   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
687   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
686   Informacja z wykonania Budżetu Gminy za 2006 rok
686   XVIII Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 13 lutego 2008 roku
686   Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
686   XV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 stycznia 2016 r.
685   Uchwała GKW o ponownym głosowaniu
685   XIX Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 17 marca 2008 roku
685   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
685   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
684   XI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 2 sierpnia 2007 roku
684   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
684   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
683   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
681   Rok 2016
679   Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
679   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
679   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
678   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości do 60.000 EURO
678   Uchwały podatkowe na 2011 rok
677   Kształtowanie Centrum Wsi Antonie poprzez budowę oświetlenia głównych ulic : Szkolnej i Mazurskiej
677   IV Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 26 stycznia 2011 roku
677   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
676   Udzielenie kredytu długoterminowego
676   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
676   XLII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 24 lutego 2010 roku
676   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
674   Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
674   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
672   XVI Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 19 grudnia 2007 roku
672   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
672   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
672   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
671   Budowa Gimnazjum z salą sportową w Olszewie – Borkach
671   IX Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 25 maja 2007 roku
671   XXXIV Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 24 czerwca 2009 roku
670   XXI Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 28 maja 2008 roku
670   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
669   Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej
668   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
668   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
667   Dyrektorzy Gimnazjów
667   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
667   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
667   Wójt Gminy Olszewo-Borki i Przewdoniczący Rady
666   XLVIII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 23 lipca 2010 roku
666   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
666   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
665   Dyrektorzy Przedszkoli
665   XXIV Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 24 września 2008 roku
665   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
665   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
664   XLIII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 24 marca 2010 roku
664   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
662   Sprawozdania z działalości Komisji za 2007 rok
662   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
662   L Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 25 sierpnia 2010 roku
660   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
660   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
658   Remont kanalizacji sanitarnej w budynku Szkoły Podstawowej w Olszewie-Borkach
658   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
657   Dyrektorzy Szkół Podstawowych
656   Udzielenie kredytu długoterminowego
656   XLIX Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 18 sierpnia 2010 roku
655   Przebudowa drogi gminnej żwirowej na bitumiczną od drogi krajowej nr 61 Wa-wa – Augustów do ul. Średniej w msc. Olszewo-Borki
655   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
655   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
655   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
655   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
654   Ogłoszenie o zawarciu umowy
654   Ogłoszenie o wyniku postępowania
654   Dyrektorzy Przedszkoli
654   Wybory uzupełniające do Rady Gminy Olszewo-Borki
653   XXXIII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 20 maja 2009 roku
653   Budżet 2018
652   XIV Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 14 listopada 2007 roku
652   Przetarg nieograniczony
652   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
652   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
652   Sekretarz Gminy
652   Budżet 2016
651   Informacja o skałdach obwodowych komisji wyborczych
651   SIEĆ WODOCIĄGOWA W GM. OLSZEWO BORKI w miejsc. ZABRODZIE , ANTONIE
651   Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty za I kwartał 2008r
651   Zawiadomienia na komisje 2009 rok
651   XLV Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 29 kwietnia 2010 roku
651   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
650   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
650   XXVIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 19 grudnia 2012 r.
650   Nabór na stanowisko: Pielęgniarka w Dziennym Domu Senior+
649   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
649   XXVII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 17 grudnia 2008 roku
649   Rok 2017
648   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
647   ogłoszenie przetarg nieograniczony sprzedaż nieruchomości gruntowych
647   XXVIII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 31 grudnia 2008 roku
646   VI Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 30 marca 2011 roku
645   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
644   Zawiadomienia na komisje 2011 rok
644   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
643   I Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 1 grudnia 2010 roku
643   VIII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 20 kwietnia 2011 roku
643   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
642   XV Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 30 listopada 2011 roku
642   XXX Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 16 stycznia 2013 r.
641   Zawiadomienia na komisje 2007 rok
641   Dyrektorzy Gimnazjów
641   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
639   Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze
639   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
639   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
638   Dyrektorzy Gimnazjów
638   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
638   Sekretarz Gminy
638   Ogłoszenie zapytania ofertowego
637   Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Olszewo - Borki za III kwartał 2007r.
637   Dyrektorzy Szkół Podstawowych
637   XXXI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 3 kwietnia 2009 roku
637   Zawiadomienia na sesje 2012 rok
637   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
636   Przebudowa drogi gminnej żwirowej na bitumiczną w miejscowości Olszewo-Borki ul. Lelewela
636   Udzielenie kredytu długoterminowego
636   V Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 23 lutego 2011 roku
633   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
633   XXXVIII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 4 listopada 2009 roku
632   Dyrektorzy Szkół Podstawowych
632   XXXVII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 30 września 2009 roku
632   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
632   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
631   Zespół Obsługi Szkół i Przedszoli
631   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
629   Zagospodarowanie placu zieleni w Centrum wsi Olszewo-Borki u zbiegu ulic Średniej i Matejki
629   Wykaz Osób prawnych i fiz. oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udziel. ulg, odr., umorzeń lub roz. spłatę na raty za I kwartał 2007r
629   Informacja o wykonaniu budżetu Gminy olszewo-Borki za I półrocze 2007 roku
629   XIX Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 28 marca 2012 roku
629   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
627   XXXV Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 26 sierpnia 2009 roku
625   Budowa chodnika i miejsc postojowych dla samochodów osobowych w Centrum Wsi Olszewo-Borki przy ulicy 3 Maja
625   Dyrektorzy Przedszkoli
625   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
624   Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej
624   Uchwała Nr X/44/07 w spr. wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2007 roku
624   Wykaz udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty za 2007 roku
624   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
623   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
623   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
622   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
621   XXXVI Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 16 września 2009 roku
621   Zawiadomienia na sesje 2011 rok
620   Nabór na stanowisko urzędnicze referenta ds. obsługi świadczeń pomocy społecznej w GOPS
620   Dyrektorzy Szkół Podstawowych
620   LI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 października 2014 r.
619   Przebudowa drogi gminnej żwirowej na bitumiczną w msc.Grabnik – Nowa Wieś w km od 0+000 do km 1+073
619   IX Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 25 maja 2011 roku
619   Dyrektorzy Gimnazjów
618   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
615   Wykaz udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty za I pólrocze 2008 roku
615   Punkty zbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
615   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
614   Dostawa oleju opałowego do placówek oświatowych na terenie Gminy Olszewo - Borki
614   Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Wieś
613   Wymagania dla przedsiębiorców
612   Dyrektorzy Gimnazjów
612   Budżet 2019
611   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
610   Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Olszewo-Borki za II kwartał 2009 r.
610   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
610   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
609   Remonty bieżące dróg gminnych wraz z plantowaniem na terenie Gminy Olszewo - Borki oraz równanie dróg
609   Nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze - głównego księgowego
609   Ogłoszenie o wyniku postępowania
607   Zawiadomienia na sesje 2008 rok
607   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
607   Oświadczenie majątkowe początek kadencji 2010
606   Przebudowa drogi gminnej żwirowej na bitumiczną w miejscowości Żebry Żabin w km od 0+430 do km 1+290 dł. 860 mb
606   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
605   XXXIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 24 kwietnia 2013 r.
604   XIII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 28 września 2011 roku
603   XXV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 19 listopada 2008 roku
603   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
603   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
602   VII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 04 kwietnia 2011 roku
602   XI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 15 lipiec 2011 roku
602   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
602   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
601   Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
601   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
601   2019
600   Dyrektorzy Przedszkoli
600   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
600   Organizacje Pozarządowe
600   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
600   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds księgowości budżetowej
599   Przebudowa drogi gminnej żwirowej na bitumiczną w miejscowości Zabrodzie ul. Kowalska w km od 0+000 do km 0+430
599   XXII Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 25 czerwca 2008 roku
598   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
598   Zawiadomienia na komisje 2010 rok
597   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
597   XXIX Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 31 grudnia 2012 r.
596   Zawiadomienia na komisje 2012 rok
596   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
596   Dyrektorzy Szkół Podstawowych
596   Zawiadomienia na sesje 2017 rok
595   SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006
595   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
595   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
595   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor ds. inwestycji i kospodarki komunalnej
594   Dostawa węgla do placówek oświatowych na terenie Gminy Olszewo - Borki
593   Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na kierownicze stanowisko urzędznicze - głównego księgowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Olszewie-Borkach
593   XLI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 20 stycznia 2010 roku
592   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
591   XXXIX Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 listopada 2013 r.
590   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
590   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
589   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
588   Informacja o wynikach naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze – głównego księgowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Olszewie-Borkach
588   Zawiadomienia na sesje 2007 rok
588   Zawiadomienia na sesje 2010 rok
588   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
588   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
587   Ogloszenie o przetargu nieograniczonym na kredyt przeznaczony na budowę wodociągu Zabrodzie-Antonie-Kruki-Łazy
587   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
586   2013
586   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
585   Przetarg nieograniczony
585   Dane dotyczące podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów
584   Przebudowa drogi gminnej żwirowej na bitumiczną w miejscowości Zabiele-Piliki w km 0+00 do km 1+960
584   XXI Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 20 czerwca 2012 roku
584   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
583   XVII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 18 stycznia 2012 roku
583   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
583   Przetarg nieograniczony
582   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości do 60.000 EURO
582   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
582   XXXVII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 25 września 2013 r.
582   Rok 2016
582   Informacja z otwarcia ofert
581   Sekretarz Gminy
581   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
579   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
579   Zawiadomienia na komisje 2017 rok
578   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
577   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
576   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
573   XXIII Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 2 lipca 2008 roku
573   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
572   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
571   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
571   XLVII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 25 czerwca 2014 r.
569   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
569   III Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 stycznia 2015 r
569   XXXI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 marca 2017 r.
566   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
566   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
565   Dożywianie i działalność opiekuńczo-wychowawcza prowadzona przez ogniska, świetlice i inne placówki opiekuńczo-wychowawcze na rzecz dzieci i młodzieży
565   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
565   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
565   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
565   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
565   XII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 25 listopada 2015 r.
564   XIV Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 26 października 2011 roku
564   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
564   Przetarg nieograniczony
563   Przetarg nieograniczony
562   Budowa chodnika i oświetlenia wzdłuż ulicy Dojazdowej w CENTRUM wsi Olszewo-Borki
562   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
562   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
562   Dyrektorzy Szkół Podstawowych
561   Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko urzędnicze - referenta ds. obsługi świadczeń pomocy społecznej
561   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
561   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
561   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
560   Dyrektorzy Gimnazjów
559   Dyrektorzy Przedszkoli
558   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
557   XX Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 25 kwietnia 2012 roku
555   XXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 26 lipca 2012 oku
554   SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OLSZEWO-BORKI ZA 2005
554   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
553   Zawiadomienia na sesje 2009 rok
553   XLI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 stycznia 2014 r.
553   Oświadczenie majątkowe dwa miesiące przed końcem kadencji
553   XXVI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 listopada 2016 r.
552   XXIV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 sierpnia 2012 r.
551   XXXII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 marca 2013 r.
549   ZARZĄDZENIE Nr 16/06 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 31 marca 2006 roku
549   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
548   Dyrektorzy Przedszkoli
548   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
546   L Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 24 września 2014 r.
546   VIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 24 czerwca 2015 r
545   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
545   XXVIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 grudnia 2016 r.
544   Przebudowa drogi gminnej żwirowej na bitumiczną w miejscowości Stepna Michałki w km od 0+000 do km 0+810 dł. 810 mb
544   Dyrektorzy Szkół Podstawowych
544   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
544   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
543   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
541   Dyrektorzy Przedszkoli
540   Remont i adaptacja wolnostojącego budynku gospodarczego z przeznaczeniem na przebieralnię i łazienki służące obsłudze boisk sportowych w Olszewie-Borkach.
540   Informacja z otwarcia ofert
539   XXXI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 17 lutego 2013 r.
536   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
534   Urząd Gminy Olszewo-Borki
534   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
534   Rok 2019
534   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
533   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
531   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
531   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
531   XVIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 kwietnia 2016 r.
531   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
530   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
529   Dowóz pospółki żwirowej w ramach remontów bieżących i utrzymania dróg gminnych oraz profilowanie dróg gminnych równarką
528   XXII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 27 czerwca 2012 roku
528   Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
528   XLI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 25 października 2017 r.
528   XLIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 listopada 2017 r.
527   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
526   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
525  
525   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
525   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
525   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
525   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
525   XXIX Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 20 stycznia 2017 r.
520   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
520   Uchwały podatkowe na 2017 rok
519   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
517   XLII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 26 lutego 2014 r.
515   XXVI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 31 października 2012 r.
515   XXI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 31 sierpnia 2016 r.
514   Ogłoszenie o unieważnieniu części III postępowania
514   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
513   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
512   Przetarg nieograniczony na konserwację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Olszewo-Borki
512   Petycje wpływające w 2016 roku
511   Zawiadomienia na sesje 2013 rok
510   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
509   Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa
508   XXV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 26 września 2012 r.
508   V Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 25 marca 2015 r
506   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
506   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
505   XXXVI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 18 lipca 2013 r.
505   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
505   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
505   Informacja z otwarcia ofert
504   Dyrektor Gimnazjum
504   Dyrektorzy Szkól Podstawowych
504   XLIX Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 sierpnia 2014 r.
504   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
503   Dyrektorzy Gimnazjów
503   XIV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 11 stycznia 2016 r.
503   Dyrektorzy Szkół Podstawowych
502   XXXV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 czerwca 2017 r.
501   Dowóz pospółki żwirowej w ramach remontów bieżących i utrzymania dróg gminnych oraz profilowanie dróg gminnych równarką
501   XIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 grudnia 2015 r.
501   Zastępca Wójta
500   XLIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 26 marca 2014 r.
500   XX Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 czerwca 2016 r.
499   XXXV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 26 czerwca 2013 r.
499   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
498   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
497   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
497   Statut Gminy obowiązujący od 2013 roku
495   XVIII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 29 lutego 2012 roku
495   Dyrektorzy Gimnazjów
494   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
492   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
491   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
491   IV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 12 lutego 2015 r
490   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
490   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
489   XX Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 2 kwietnia 2012 roku
489   XLVIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 16 lipca 2014 r.
489   II Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 grudnia 2014 r.
488   Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
488   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
488   Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
488   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
487   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
487   XLVI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 maja 2014 r.
487   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
487   Kadencja 2018-2023
486   XXXIV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 22 maja 2013 r.
483   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
483   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
482   XXXVIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 października 2013 r.
482   XL Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 grudnia 2013 r.
482   XXV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 26 października 2016 r.
481   Budowa ciągów drogowych w msc. Olszewo-Borki
481   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
479   Referaty
478   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
477   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
477   Nabór na stanowisko: Kierownik w Dziennym Domu Senior+
476   Wnioski wpływające w 2016 roku
474   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
473   Rok 2018 początek kadencji
472   Kierownik Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli
469   Rok 2013
469   Sekretarz Gminy
468   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
466   XXIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 wrześnie 2016 r.
466   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
463   VII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 maja 2015 r
463   Dyrektorzy Przedszkoli
462   Tryb pozakonkursowy
461   XVII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 marca 2016 r.
460   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
460   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
460   Informacja z otwarcia ofert
458   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
457   XLV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 21 maja 2014 r.
456   XXII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 12 wrześnie 2016 r.
456   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
455   Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
451   VI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 kwietnia 2015 r
450   Zawiadomienia na komisje 2013 rok
450   XLIV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 16 kwietnia 2014 r.
447   Projekt budżetu na 2008 rok
447   Oświadczenie majątkowe początek kadencji 2014
447   Dyrektorzy Szkół Podstawowych
447   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
446   Uchwała Nr XVII/136/08 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Olszewo-Borki na rok 2008.
444   Zawiadomienia na komisje 2015 rok
441   Dyrektorzy Przedszkoli
441   XL Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 12 października 2017 r.
440   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
439   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
438   Zawiadomienia na sesje 2015 rok
438   XXXII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 26 kwietnia 2017 r.
437   XVI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 24 lutego 2016 r.
437   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
437   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
436   Ocena jakości wody
436   XIX Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 25 maja 2016 r.
435   Wójt Gminy Olszewo-Borki
434   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
433   XI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 października 2015 r.
433   Przetarg nieograniczony
429   XXVII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 8 grudnia 2016 r.
428   Zawiadomienia na komisje 2014 rok
426   XLII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 11 listopada 2017 r.
422   Petycje wpływające w 2017 roku
422   Informacja w sprawie planu sieci szkół podstawowych w gminie Olszewo-Borki od 1 września 2017 roku
422   XXXVI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 02 sierpnia 2017 r.
422   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
421   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
420   Uchwała Nr XVIII/140/08 w spr. wprow. zmian w budżecie gminy w 2008 roku.
417   Zawiadomienia na komisje 2016 rok
416   Rok 2018
414   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
414   X Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 23 września 2015 r.
413   XXXIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 26 maja 2017 r.
413   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
413   LII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 05 października 2018 r.
411   Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego gminy Olszewo-Borki na lata 2016 - 2030
410   Dyrektorzy Gimnazjów
410   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
409   Skład Rady Gminy w Olszewie-Borkach
408   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
407   Dyrektorzy Szkół Podstawowych
407   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
407   XLV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 24 stycznia 2018 r.
406   Rok 2018
405   Informacja z otwarcia ofert
404   IX Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 26 sierpnia 2015 r.
404   Informacja z otwarcia ofert
402   Sprawozdanie z realizacji zadania w ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
402   Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
399   Program Ochrony Środowiska Gminy Olszewo-Borki do roku 2011 wraz z Planem Gospodarki Odpadami
399   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
399   XLIV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 grudnia 2017 r.
397   Jednostki organizacyjne
394   Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Olszewo-Borki
393   Ogłoszenie o wyniku postepowania
393   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
392   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
389   XXXIV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 01 czerwca 2017 r.
383   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
383   XLVII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 marca 2018 r.
383   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
382   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
381   Informacja z otwarcia ofert
381   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
377   Uchwały podatkowe na 2019 rok
376   Informacja z otwarcia ofert
376   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
374   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
370   Dyrektorzy Przedszkoli
370   Plany Odnowy Miejscowości
369   Sprawozdania z działalości Komisji za 2012 rok
369   Informacja z otwarcia ofert
367   Informacja z otwarcia ofert
367   Dyrektorzy Gimnazjów
366   XXXIX Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 5 października 2017 r.
365   Rejestry zamówień publicznych
363   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
363   Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
362   XXXVII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 sierpnia 2017 r.
362   Dyrektorzy Przedszkoli
361   Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
361   XXXVIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 września 2017 r.
359   Referat Organizacyjny
357   XLVIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 25 kwietnia 2018 r.
356   Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Olszewo-Borki na lata 2015-2020
355   Dyrektorzy Przedszkoli
354   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
352   Referat Budżetu i Finansów
352   Dzienny Dom Senior+
352   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
351   XLVI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 lutego 2018 r.
348   II Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 6 grudnia 2010 roku
348   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
348   LIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 18 października 2018 r.
348   II Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 grudnia 2018 r.
347   Uchwały podatkowe na 2018 rok
346   Informacje, Obwieszczenia
344   Informacja z otwarcia ofert
344   Dyrektorzy Gimnazjów
344   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
343   Rejestry wniosków o udostępnienie informacji publicznej
343   Referat Oświaty i Sportu
341   Zawiadomienia na sesje 2016 rok
333   Dyrektorzy Przedszkoli
332   Sprawozdania z działalości Komisji za 2009 rok
331   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
331   XLIX Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 czerwca 2018 r.
328   Kadencja 1990-1994
325   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
324   Informacja z otwarcia ofert
321   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
318   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
317   Petycje wpływające w 2019 roku
315   Gminny Program Rewitalizacji Gminy Olszewo-Borki na lata 2017 -2023
313   Sprawozdania z działalości Komisji za 2011 rok
312   Oświadczenie majątkowe dwa miesiące przed końcem kadencji
310   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
309   Kadencja 2006-2010
309   Referat Rozwoju Lokalnego i Promocji
304   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
302   Zawiadomienia na komisje 2018 rok
301   Kadencja 2002-2006
298   Informacja z otwarcia ofert
297   Sprawozdania z działalości Komisji za 2015 rok
297   Petycje wpływające w 2018 roku
296   Gminny Program opieki nad zabytkami dla gminy Olszewo-Borki na lata 2017
293   REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH
290   Rok 2019
289   Dyrektorzy Gimnazjów
288   Kadencja 1994-1998
288   Zawiadomienia na sesje 2018 rok
288   GOPS - ogłoszenie o naborze fizjoterapeuty
287   Sprawozdania z działalości Komisji za 2016 rok
286   Referat Spraw Obywatelskich i Ochrony Środowiska
284   Kadencja 1998-2002
283   Kadencja 2010-2014
281   Urząd Stanu Cywilnego
280   L Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 16 lipca 2018 r.
279   Zastępca Wójta
276   LI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 sierpnia 2018 r.
274   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
274   Informacje, Obwieszczenia
270   Sprawozdania z działalości Komisji za 2013 rok
270   III Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 stycznia 2019 r.
264   I Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 23 listopada 2018 r.
262   Program Ochrony Środowiska dla Gminy Olszewo-Borki na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024
261   PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY OLSZEWO-BORKI NA LATA 2017-2032
257   Sprawozdania z działalości Komisji za 2017 rok
253   Lokalny Program Rewitalizacji
253   Zawiadomienia na komisje 2019 rok
252   Zawiadomienia na sesje 2019 rok
252   IX Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 26 czerwca 2019 r.
251   Sprawozdania z działalości Komisji za 2008 rok
246   VIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 24 maja 2019 r.
244   Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
242   REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
241   V Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 marca 2019 r.
240   Założenia do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Gminy Olszewo-Borki na lata 2017-2031
237   Raport z realizacji dotychczas obowiązującego Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Olszewo-Borki za lata 2015-2016
234   GOPS - ogłoszenie o naborze psychologa
234   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
231   Lista sołectw
230   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
228   IV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 lutego 2019 r.
224   VII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 24 kwietnia 2019 r.
217   Kadencja 2014-2018
209   Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Olszewo-Borki na 2018 rok
208   Urząd Gminy Olszewo-Borki
208   VI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 08 kwietnia 2019 r.
205   Informacje o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości
199   XI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 sierpnia 2019 r.
197   GOPS - ogłoszenie o naborze logopedy
191   Roczna analiza stanu gospodarki odpadami
189   Rejestr działalności regulowanej
188   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
185   Informacje o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych
180   X Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 31 lipca 2019 r.
179   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszewie-Borkach
177   Przedszkole Samorządowe w Olszewie-Borkach
177   Urząd Gminy w Olszewie-Borkach
175   Informacje dotyczące miejsc zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych
175   Szkoła Podstawowa im. Wł.Broniewskiego w Olszewie-Borkach
174   Konsultacje Społeczne
174   Dzienny Dom Senior+
173   Gimnazjum im. K.K.Baczyńskiego w Nowej Wsi
173   XII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 25 września 2019 r.
172   Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Olszewie-Borkach
171   Informacje o osiągniętych wymaganych poziomach recyklingu
157   Kadencja 2018-2023
154   XV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 14 listopada 2019 r.
153   Szkoła Podstawowa im. J.Korczaka w Antoniach
152   Szkoła Podstawowa w Grabówku
152   XIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 10 października 2019 r.
150   Szkoła Podstawowa w Przystani
149   Budżet 2020
149   XVI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 listopada 2019 r.
146   XVIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 grudnia 2019 r.
144   Szkoła Podstawowa z Przedszkolem w Nowej Wsi
138   XIV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 października 2019 r.
130   Informacje, Obwieszczenia
126   Raport za lata 2015 - 2018
123   Komisje Rady Gminy
121   Kadencja 2018-2023
115   XVII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 20 grudnia 2019 r.
114   Rok 2018
114   Kadencja 2014-2018
99   Wnioski wpływające w 2019 roku
70   Wybory uzupełniające ławników do Sądu Okręgowego w Ostrołęce na kadencję 2020-2023
68   Plany polowań zbiorowych

 Liczba   Kategoria
211900   Przetargi
86159   Inne zamówienia
32068   Oferty pracy
20548   Zamówienia publiczne
20507   Zarządzenia Wójta
15482   Uchwały Rady
14654   Zapytania ofertowe
8792   Ogłoszenia
7259   Zawiadomienia
7074   Budżet
6818   Rada Gminy
6581   Dane teleadresowe
6117   Podatki i opłaty
5244   Lista sołectw
5207   Pracownicy Urzędu Gminy
5151   Dokumenty Strategiczne
5043   Miejscowy Plan Zagospodarowania
4941   Statut Gminy
4919   Obwieszczenia
4746   Regulamin organizacyjny
4641   Wzory dokumentów do pobrania
4434   Referaty
4400   Skład osobowy Rady
4364   Pozostałe
4234   Załatwianie spraw
4145   Tryb działania Rady
3897   Rejestry, ewidencje i archiwa
3826   Informacje ogólne
3688   Samodzielne stanowiska pracy
3662   Komisje Rady
3645   Ławnicy
3639   Rok 2015
3536   Oświadczenia majątkowe
3478   Rok 2014
3235   Rada gminy
3213   Podstawa prawna działania
3127   WYBORY SAMORZĄDOWE
3054   Rok 2018
3054   Odpady komunalne
3001   Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych
2978   Prawo miejscowe
2958   Druki
2939   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
2823   Finanse
2816   Rok 2019
2756   Materiały do pobrania
2719   Rok 2016
2706   Konta bankowe
2640   Ochrona Środowiska
2427   Rewitalizacja
2411   Rok 2017
2388   Sprawozdania
2287   Regulamin utrzymania czystości i porządku
2267   Dokumenty
1892   Inwestycje w trakcie realizacji
1890   Plan Zamówień Publicznych
1881   Praktyki studenckie
1603   Sprawozdania
1496   Kontrole
1486   Inwestycje zrealizowane
1160   Oświata
989   Petycje
949   Informacja publiczna
801   Wnioski o dotacje NGO
636   Interpelacje
387   Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rz
371   Sprawozdania Finansowe
346   Rok 2018
287   Wybory
245   Raport o stanie Gminy
237   Zapytania
182   Raport o stanie Gminy
licznik odwiedzin: 1073443