Urząd Gminy Olszewo-Borki

ul. Wł. Broniewskiego 13
07-415 Olszewo-Borki

tel. 29 761 31 07, 29 761 31 23, 29 761 31 82, 29 761 32 61

fax 29 643 20 74

e-mail: sekretariat@olszewo-borki.pl

NIP: 758-17-23-263
REGON: 000548301

Urząd Gminy Olszewo-Borki

ul. Wł. Broniewskiego 13
07-415 Olszewo-Borki

tel. 29 761 31 07, 29 761 31 23, 29 761 31 82, 29 761 32 61

fax 29 643 20 74

e-mail: sekretariat@olszewo-borki.pl

NIP: 758-17-23-263
REGON: 000548301

Kierownictwo urzędu

Godziny pracy

Godziny przyjęć interesantów Urzędu Gminy Olszewo – Borki:

poniedziałek, wtorek, środa, piątek w godz. 8:00 – 16:00

czwartek w godz. 8:00 - 17:00
(lipiec, sierpień w godz. 7:00 - 15:00)

Wójt Gminy Olszewo – Borki przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków 

w każdy czwartek w godz. 9:00 – 16:30
(lipiec, sierpień w godz. 7:00 - 15:30)


Zapisy interesantów do Wójta Gminy Olszewo-Borki pod nr telefonu 505 778 625

Numery kont bankowych

02 8922 0009 0000 0361 2000 0010 

podatek od nieruchomości, 
podatek rolny, 
podatek leśny, 
podatek od środków transportowych, 
podatek za posiadanie psa, 
opłata skarbowa, 
opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, 
opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej. 


44 8922 0009 0000 0361 2000 0030 

opłata za wydanie dowodu osobistego

Tablica ogłoszeń

Zawiadomienie Wody Polskie 19.06.2020r

Zawiadomienie dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w spr. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych. 

Zawiadomienie Wody Polskie 18.06.2020r

Zawiadomienie dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w spr. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia nowych obiektów budowlanych.

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego 17.06.2020 r.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 419/O/2020 stwierdzającej nabycie przez Powiat Ostrołęcki własności nieruchomości zajętej pod drogę publiczną

Elektroniczne usługi wyborcze

Informujemy, że na platformie gov.pl dostępne są następujące elektroniczne usługi wyborcze Złóż wniosek o dopisanie do spisu wyborców – usługa dostosowana do obecnych wyborów prezydenckich; Złóż wniosek o wpisanie do rejestru wyborców.  ...

Zamówienia publiczne

zamówienie na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego

zamówienie na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy RIGKiD.271.7.2020

zamawiający Gmina Olszewo-Borki

tryb zamówienia przetarg ograniczony

rodzaj zamówienia Usługi

wartość szacunkowa dowolna wartość

termin składania ofert

zamówienie na: Budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Przystań, gmina Olszewo-Borki

zamówienie na Budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Przystań, gmina Olszewo-Borki

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy RIGKiD.271.6.2020

zamawiający Gmina Olszewo-Borki

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

wartość szacunkowa dowolna wartość

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Gminy Olszewo-Borki ul. Władysława Broniewskiego 13 , 07-415 Olszewo-Borki, Biuro Podawcze

zamówienie na: Przebudowa drogi gminnej w msc. Mostowo, gmina Olszewo-Borki

zamówienie na Przebudowa drogi gminnej w msc. Mostowo, gmina Olszewo-Borki

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy RIGKiD.271.5.2020

zamawiający Gmina Olszewo-Borki

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

wartość szacunkowa dowolna wartość

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Gminy Olszewo-Borki ul. Władysława Broniewskiego 13 , 07-415 Olszewo-Borki, Biuro Podawcze

zamówienie na: Przebudowa dróg na terenie gminy Olszewo-Borki: 1) drogi gminnej ul. Nowa w miejscowości Antonie od km 0+000,00 do 0+381,00, 2) drogi gminnej Nr 250904W realizacji Stepna Stara-Żebry-Ostrowy od km 0+000,00 do km 0+404,00, 3) drogi gminnej nr 250905W w miejscowości Żebry-Ostrowy od km 2+159,00 do km 2+605,65

zamówienie na Przebudowa dróg na terenie gminy Olszewo-Borki: 1) drogi gminnej ul. Nowa w miejscowości Antonie od km 0+000,00 do 0+381,00, 2) drogi gminnej Nr 250904W realizacji Stepna Stara-Żebry-Ostrowy od km 0+000,00 do km 0+404,00, 3) drogi gminnej nr 250905W w miejscowości Żebry-Ostrowy od km 2+159,00 do km 2+605,65

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy RIGKiD.271.3.2020

zamawiający Urząd Gminy Olszewo-Borki

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

wartość szacunkowa dowolna wartość

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Gminy Olszewo - Borki ul. Władysława Broniewskiego 13 , 07-415 Olszewo-Borki, Biuro Podawcze

zamówienie na: Modernizacja, dostawa i wdrożenie systemów informatycznych oraz uruchomienie e-usług publicznych z dostawą niezbędnego sprzętu w ramach realizacji projektu „Elektroniczne usługi publiczne dla mieszkańców gminy Olszewo – Borki”

zamówienie na Modernizacja, dostawa i wdrożenie systemów informatycznych oraz uruchomienie e-usług publicznych z dostawą niezbędnego sprzętu w ramach realizacji projektu „Elektroniczne usługi publiczne dla mieszkańców gminy Olszewo – Borki”

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy PR.042.1.2020

zamawiający Gmina Olszewo-Borki

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

wartość szacunkowa dowolna wartość

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Gminy Olszewo - Borki ul. Władysława Broniewskiego 13 , 07-415 Olszewo-Borki, Biuro Podawcze

Uchwały Rady

uchwała nr: XXII/156/20

uchwała nr XXII/156/20

jakiego organu Rady Gminy Olszewo-Borki

z dnia

zmieniająca uchwałę w spr. zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Olszewo-Borki

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XXII/155/20

uchwała nr XXII/155/20

jakiego organu Rady Gminy Olszewo-Borki

z dnia

zmieniająca uchwałę w spr. zatwierdzenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Olszewo-Borki na lata 2019 - 2023

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XXII/154/20

uchwała nr XXII/154/20

jakiego organu Rady Gminy Olszewo-Borki

z dnia

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz sposobu świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XXII/153/20

uchwała nr XXII/153/20

jakiego organu Rady Gminy Olszewo-Borki

z dnia

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Olszewo-Borki

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XXII/152/20

uchwała nr XXII/152/20

jakiego organu Rady Gminy Olszewo-Borki

z dnia

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XXII/151/20

uchwała nr XXII/151/20

jakiego organu Rady Gminy Olszewo-Borki

z dnia

zmieniająca uchwałę w spr. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszewo-Borki na lata 2020 - 2037

Status uchwały Obowiązująca

Zarządzenia

zarządzenie nr: 51/2020

zarządzenie nr 51/2020

wydane przez Wójta Gminy Olszewo-Borki

z dnia

w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy do podpisania i złożenia wniosku o udzielenie dotacji celowej

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 50/2020

zarządzenie nr 50/2020

wydane przez Wójta Gminy Olszewo-Borki

z dnia

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia dowodu z oględzin nieruchomości położonych na terenie Gminy Olszewo-Borki

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 49/2020

zarządzenie nr 49/2020

wydane przez Wójta Gminy Olszewo-Borki

z dnia

w sprawie powołania Komisji do ustalenia normy zużycia paliwa dla samochodów specjalnych - pożarniaczych marki: MERCEDES BENZ 1224AF Nr rej. WOS 755596, MAN TGM 13.290 Nr rej. WOS 78775 i MERCEDES BENZ 1224AF Nr rej. WOS 62901 będących odpowiednio na wyposażeniu : OSP w Zabielu Wielkim, OSP w Nowej Wsi i OSP Rżańcu.

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 48/2020

zarządzenie nr 48/2020

wydane przez Wójta Gminy Olszewo-Borki

z dnia

w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla gminy Olszewo-Borki do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 47/2020

zarządzenie nr 47/2020

wydane przez Wójta Gminy Olszewo-Borki

z dnia

w sprawie w sprawie powołania zespołu do spraw organizacji wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 46/2020

zarządzenie nr 46/2020

wydane przez Wójta Gminy Olszewo-Borki

z dnia

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Status Obowiązujące

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij